CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ MẶT TRỜI ĐỎ

Dạy học theo phương pháp mới sát với chương trình học tại Nhật Bản.

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên

luyện thi jlpt

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên

lớp học cấp tốc

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP, ĐÀM THOẠI

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên

LỚP TIẾNG NHẬT DÀNH cho kỹ sư

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên

LỚP TIẾNG NHẬT tổng quát

Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

Lớp học: N5

Khai giảng thường xuyên